Procedura

Fizička lica

1. U Word ili Notepad dokumentu nam pošaljite tekstove za strane:
– O nama
– Usluge
– Kontakt
– Cenovnik usluga ili proizvoda (opciono, u Excel dokumentu)

2. Pošaljite nam slike minimalnih dimenzija 800x600px
3. Izaberite jedan od predloženih templejta iz Galerije (navedite Naziv)
4. U zavisnosti od vrste sajta, sa izradom se započinje odmah nakon uplate po dobijenom Predračunu i “što je pre moguće”, a najkasnije za 5 dana.

Pravna lica

1. Preuzmite dokument „Saglasnost“, potpišite i overite pečatom firme. (link za preuzimanje na kraju ovog teksta, .doc ili .pdf)
2. Skenirajte Rešenje o upisu u registar privrednih subjekata (APR).
3. Pošaljite nam skeniranu Saglasnost i Rešenje (kopiju) na mail webmastersajtovi@gmail.com. Alternativa je slanje poštom na adresu:
Webmaster doo (za Švajner Dejana)
Balkanska 2, Beograd

4. U Word ili Notepad dokumentu nam pošaljite tekstove za strane:
– O nama
– Usluge
– Kontakt
– Cenovnik usluga ili proizvoda (opciono, u Excel dokumentu)

5. Pošaljite nam slike minimalnih dimenzija 800x600px
6. Izaberite jedan od predloženih templejta iz Galerije (navedite Naziv)
7. U zavisnosti od vrste sajta, sa izradom se započinje odmah nakon uplate po dobijenom Predračunu i “što je pre moguće”, a najkasnije za 5 dana.

Preuzmite dokument Saglasnost u .doc formatu >>>
Preuzmite dokument Saglasnost u .pdf formatu >>>