Usluge

Mi Web sajt posmatramo kao moćan alat u poslovanju, i to svakodnevnom. Zato i naš pristup svemu tome nije uobičajen.
Ne želimo da uradimo sajt za par sati, naplatimo ugovoren iznos i pozdravimo se s klijentom.
Sajtove koje smo napravili održavamo svakodnevno. A šta to znači?

Web sajt Dizajn

Kada se upoznamo sa željama, a pre svega sa ciljevima klijenta, predlažemo najoptimalnije rešenje sajta.
Dizajn se postavlja tako da maksimalno podržava sve zahteve aktuelne tehnologije, uređaja s kojih korisnici, posetioci pristupaju sajtu. Zato su naša rešenja zasnovana na WordPress platformi koja pruža neograničene mogućnosti.
Sajt se konfiguriše tako da se može lako, brzo i uvek menjati, proširivati, ubrzavati.

VIŠE O WEB DIZAJNU >

Optimizacija sajta

Pre puštnja sajta online, potrebno ga je pripremiti za izlazak.
Može se danas izaći neočešljan, neopeglan, čak će se to mnogima i dopasti ali se ne može u javnost prljav, neumiven, pocepan… Zato se radi On page SEO.

Više o Optimizaciji sajta >

Analitika sajta

Izradom i postavljanjem sajta online nije urađen ni najmanji deo posla.
Kada se zakupi domen, postavi materijal, tekstovi, slike i sve to optimizuje… tu tek priča počinje.
Prati se ponašanje korisnika. Cilj je znati šta traže, gde se ne snalaze…
Zato pratimo i tumačimo statistiku.

Više o Web analitici >