Web analitika

Kada se dizajnerski utegnut i optimizovan sajt “pusti” online, pa se Marketingom posetioci bukvalno “dovuku” da se upoznaju sa proizvodima ili uslugama koje Vaš posao nudi, treba ih pratiti.
Osim što u statističkim izveštajima vidimo koliko, kada i odakle su svi oni došli, s kojih uređaja, iz koje zemlje, grada, šta najviše gledaju, koliko se zadržavaju… možemo mnoge stvari predvideti pa čak i uticati na ponašanje posetilaca.
Možemo Vam reći šta da se radi, u koje vreme. Kome da se nudi roba, kome ne. Koju stranicu pojačati, koju ukloniti. Šta je dobro, šta ne valja. Gde se gube, šta im nije jasno.
Što se više analizira, to se više vidi.
Statistika nije interesantna u onome što nudi, već je mnogo privlačnije ono što ona krije. Kao bikini.
Mi umemo da vidimo, razumemo, predložimo šta i kako dalje. Analitični smo.
Tu smo da pomognemo.

Kontaktirajte nas >